Ny PULS lanceres d. 5. februar 2020 – mulighed for deltagelse i webinar

14. januar 2020

En ny og forbedret version af PULS (PunktUdLedningsSystem) lanceres d. 5. februar 2020.

PULS er det fællesoffentlige system med analysedata og beregningsresultater for regnbetingede udløb, akvakulturanlæg, renseanlæg og landets badevandstationer.

Det nye system består både af en ny fællesoffentlig database baseret på moderne teknologier og en ny brugergrænseflade til inddatering og kvalitetssikring af data. Formålet med moderniseringen er at sikre at systemet fremover vil kunne håndtere og distribuere store mængder af data effektivt og at højne datakvaliteten ved langt bedre understøttelse af arbejdsgange for inddatering og kvalitetssikring af data hos kommuner, Miljøstyrelsen og forsyninger.

I forbindelse med idriftsættelsen vil de gamle PULS-services blive erstattet, hvorfor alle 3.-partssystemer, benytter PULS-services fra 5.2.2020 skal benytte nye services (se evt. information her: Nyhed om nye PULS services)

Den nye brugergrænseflade vil fra d. 5. februar kunne tilgås på samme adresse som PULS Basis: http://www.puls.miljoeportal.dk. For at tilgå systemet benyttes Danmarks Miljøportals brugerstyring eller NemID for virksomheder (forsyninger, anlægsejere mv.).

Vejledningsmateriale vil blive opdateret i forbindelse med lanceringen på Danmarks Miljøportals HelpCenter, som findes her: HelpCenter

Der vil blive afholdt online gennemgang (webinar) umiddelbart efter lanceringen, hvor Danmarks Miljøportal vil præsentere og gennemgå PULS med fokus på de forskellige datatyper.

 

Datoer og links til de enkelte webinarer for det nye PULS-system

Webinar om Regnbetingede udløb – onsdag d. 12. februar 2020 kl. 10.00-11.00

Webinar om Renseanlæg – onsdag d. 19. februar 2020 kl. 10.00-11.00

Webinar om Akvakultur (dambrug) – onsdag d. 26. februar 2020 kl. 10.00-11.00

Webinar om Badevand – onsdag d. 4. marts 2020 kl. 10.00-11.00

Tilmelding skal ske her: Webinarer om PULS ved at krydse af ud for webinar-dato, hvornår man ønsker at deltage, og indtaste navn og mail. Herefter vil du inden dato for afholdelsen modtage mail med nærmere oplysninger om adgang til webinaret.

Tilbage til nyheder