Ny notifikationstjeneste: Arealnotifikation

2. juni 2020

Danmarks Miljøportal lancerer d. 2. juni en ny tjeneste: Arealnotifikation.

Arealnotifikation er en gratis tjeneste, der stilles til rådighed for kommuner og øvrige, der ønsker at holde sig opdateret med ændringer i registreringer på Danmarks Arealinformation. Arealnotifikation registrerer automatisk ændringer i data, og udsender mails, til de personer, der abonnerer på ændringer i det pågældende område. Formålet er at gøre oplysninger om ændringer i registreringer på Danmarks Arealinformation lettilgængelige. Det drejer sig om ændringer som kommuner laver i Danmarks Arealinformation.

Du kan tilgå Arealnotifikation her: https://arealnotifikation.miljoeportal.dk

Så let er det:

  1. Log ind med NemID eller med din Danmarks Miljøportal-bruger.
  2. Indtegn de arealer, som du ønsker at holde dig opdateret med. Modtag mail når der sker ændringer i registreringer i flg.:

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
Status på Boringsnære beskyttelsesområder
Aftaler for grundvandsbeskyttelse
Beskyttede vandløb
Beskyttede naturtyper
Søbeskyttelseslinjer
Åbeskyttelseslinjer
Skovbyggelinjer
Kirkebyggelinjer
Områdeklassificering (jordforurening)
Igangværende påbud JFL.

  1. Modtag en e-mail når der er sket en ændring inden for det område du har abonneret på.

Vi håber at I vil tage godt imod den nye tjeneste. Ved spørgsmål el. lign. kan supporten – som altid, kontaktes på support@miljoeportal.dk.

Tilbage til nyheder