Lukning af formular til indtastning af oppumpede vandmængder og pejlinger

29. januar 2020

Det blev besluttet til grundvandsfølgegruppemødet d. 22.01.2020, at der skal lukkes for web-siden "Indtastning af oppumpede vandmængder" og ”Indtastning af pejlinger”, der kan findes på GEUS' hjemmeside.

Beslutningen blev taget på baggrund af, at det er muligt at indtaste oppumpede vandmængder i de respektive fagsystemer.

Hvis dit fagsystem ikke har denne mulighed endnu, kan du tage kontakt til din systemleverandør og forhøre dig om muligheden for at få implementeret denne funktionalitet i dit fagsystem på grundvand.

Web-siden vil blive lukket ned d. 01.08.2020

Tilbage til nyheder