Åbne data til grøn omstilling – med stedet som nøgle

5. oktober 2020

Geoforum bringer en artikel hvor Nils Høgsted, sekretariatsleder for  Danmarks Miljøportal, beskriver hvordan udstillingen af georefererede data spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling. I artiklen beskrives det, hvordan stat, kommuner og regioner arbejder sammen i partnerskabet bag Danmarks Miljøportal, for at gøre data om miljøet kombinerbare og lettere tilgængelige. Fundamentet under de fællesoffentlige miljødata er referencearkitekturen for observationer og målinger.

 

Danmarks Miljøportal forventer ultimo 2020 at lancere en helt ny IoT portal, og primo 2021 lanceres Arealdata.dk, som skal sikre brugere adgang til endnu flere og mere detaljerede fællesoffentlige data. På Arealdata.dk vil data kunne tilgås i WFS- og WMS og det vil samtidig blive muligt at downloade større mængder data. I første omgang, vil der være tale om data fra PULS(renseanlæg, regnvandsbetingede udledninger, badevand og dambrug). Ydermere, vil natlige pakker fra Danmarks Arealinformation også være tilgængelige. På længere sigt er målet, at data fra de forskellige fagsystemer kan tilgås på Arealdata.dk.

 

Danmarks Miljøportal vil gerne rette tak til KL, KTC, Danske Regioner, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Miljøstyrelsen for at støtte op om arbejdet.

 

Læs hele artiklen fra Geoforum her

Kilde: Geoforum 217, Oktober.

 

Tilbage til nyheder