Det nye opdaterede HNV-kort er nu tilgængelig på Danmarks Arealinformation

26. marts 2020

HNV-kortlaget (High Natur Value) viser områder i Danmark med høj naturværdi. Laget anvendes især af landmand i sammenhæng med ansøgninger til landbrugsstøtte. HNV bliver opdateret 1 gang om året (ca. feb./marts) efter de nyeste data og beregninger. Datagrundlaget kommer fra Danish Center for Environment, Århus Universitet.

Det opdaterede kortlag er lige blevet lagt på Danmarks Arealinformation. Det betyder at alle brugere nu kan se kortet som er gældende for 2020.

Hvis du er GIS-administrator og downloader kortlaget til brug internt, så kan du nu downloade pakkerne med det nye HNV-lag fra Miljøportalens helpcenter. 

Vi minder om at det ikke er nødvendigt at downloade laget hver nat, idet kortlaget kun opdateres 1 gang om året. Vi minder om dette, fordi kortlaget er meget "tungt" at hente ned. I pakkerne ligger temaet i 6 dele som dækker Danmark i striber fra nord til syd.

Tilbage til nyheder