Ændring af Webservice fra Danmarks Arealinformation

20. april 2020

Danmarks Miljøportalen varsler hermed, at Danmarks Arealinformations webservice ”Landbrugsdrift” vil blive ændret ved udrulning af version 20.2 i midten af juni 2020. Følgegruppen for Danmarks Arealinformation har bedt om, at temaet SFL- områder bliver fjernet fra Danmarks Arealinformation, da data i dette tema ikke bliver opdateret længere. ”SFL-områder” (SFL_OMR) vil blive taget ud af servicen.

 

 

Tilbage til nyheder