Varsling: Nye webservices for PULS pr. 1. januar 2020

10. september 2019

Danmarks Miljøportal varsler hermed ændringer i PULS-webservices. Ændringen sker i forbindelse med at Danmarks Miljøportal lancerer en ny version af PULS og PULS Basis d. 31-12-2019.

PunktUdLedningsSystemet PULS, er et fælles offentligt system indeholder tidsserier med data om spildevand og badevand (punktkildedata). Systemet rummer data for 839 renseanlæg, 165 industrier, 186 akvakulturanlæg og 1036 badevandsstationer. PULS 2.0 idriftsættes d. 31-12-2019.

Moderniseringen af PULS-databasen indebærer en mere tidssvarende snitflade bygget op med moderne cloud-baserede teknologier.  Databasemodernisseringen financieres gennem den initiativet Fælles data om terræn, klima og vand som en den af den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020. Sideløbende med databasemoderniseringen udvikles der i regi af Danmarks Miljøportal en ny version af brugergrænsefladen til PULS, PULS Basis. De to tiltag implementeres samtidigt.

I forbindelse med idriftsættelsen vil de gamle PULS-services blive erstattet, hvorfor alle 3.-partssystemer, der i dag benytter PULS-services fra 31.12.2019 skal benytte de nye services. Links til de nye endpoints i produktion annonceres når lanceringsdatoen nærmer sig, da disse først kan benyttes til inddatering fra d. 31.1.12.

Til udvikling findes webservices allerede nu i en demoversion, link hertil er:  https://puls-api.demo.miljoeportal.dk/swagger/index.html  Dokumentation og beskrivelser inkl. kodeeksempler findes her: https://github.com/danmarksmiljoeportal/puls 

Ved spørgsmål vedr. ovenstående, kan Miljøportalens support, som altid kontaktes på support@miljoeportal.dk

Tilbage til nyheder