Varsling: Danmarks arealinformation og ændring i webservicen "DAIdb"

21. februar 2019

Ændringer finder sted forår/Sommer 2019.

​Danmarks Miljøportal varsler hermed en ændring af REST, WMS- og WFS-servicen "DAIdb" fra Danmark Arealinformation. Efter ønske fra Miljøstyrelsen vil der komme en ændring af datamodellen for temaet Beskyttede naturtyper" (BES_NATURTYPER) fra Danmarks Arealinformation. Ændringen vil bestå af, at Beskyttede naturtyper vil få tilføjet 2 ekstra felter, hvilke konkrete felter er ved at blive afdækket.

Alle som anvender webservicen "DAIdb" skal være opmærksomme på, at temaet ændres i løbet af foråret/sommer 2019, det endelig tidspunk findes i Driftsinformation

Tilbage til nyheder