Varsling af kommende ændring i webservices til Jupiterdatabasen

28. august 2019

Vigtig information til laboratorier og leverandører der benytter webservices til Jupiter

Danmarks Miljøportal varsler lukning af gamle webservices til Jupiter. "JupiterRead" og "JupiterWrite" lukkes pr. 1. januar 2020.

Fremover kan kun de nye services, idriftsat i januar 2019, benyttes. Disse erstatter JupiterRead og JupiterWrite.

Efter ønske fra Danmarks Miljøportals parter er de nye services i stil med JupiterRead og JupiterWrite, men med mulighed for at indsætte, opdatere og slette flere (f.eks. 100) poster i ét kald. Samtidig er der på alle databærende tabeller tilføjet et GUID.

Den primære årsag til udviklingen af de nye services var forbedring af performance. De gamle services kunne kun indberette én post pr. kald til Jupiter, hvilket gør indberetning af mange data, f.eks. en pejletidsserie eller samtlige data på et regions projekt langsommeligt. Derudover gør implementeringen af GUID'er i datamodellen det muligt at indsamle data i felten uden online kontakt til Jupiter produktionen, da en lokalt oprettet GUID kan bruges som reference, også efter at data er indberettet til Jupiter. Ændringerne betyder også at data ikke dubleres og at tredjepartssystemerne lettere kan integrere op imod Jupiterdatabasen.

Ændringen er finansieret af de Danske Regioner og Miljøstyrelsen.

​De nye services vil få følgende endpoints:

I test:

http://geusjuptest.geus.dk/miljoeportal.pcjupiterxl.1.0/PCJupiterXL

Og i produktion:

http://data.geus.dk/miljoeportal.pcjupiterxl.1.0/PCJupiterXL

Tilbage til nyheder