Tip til brug af Danmarks Arealinformation – du kan godt gemme Arealinformation med alle de temalag, du plejer at bruge!

4. november 2019

Danmarks Miljøportal har i løbet af året, på lokale brugerseminarer mm., talt med mange af vores brugere. Her kunne vi fornemme, at mange brugere er irriterede over, at skulle tilføje en masse lag, når de starter Arealinformation. Derfor vil vi gerne, endnu en gang, gøre opmærksom på funktionerne " Gem kortudsnit" / "Indlæs kortudsnit".

Denne funktion blev introduceret i maj 2018, som  vi skrev i nyheden fra den 29. maj 2018.

Når du første gang arbejder i Danmarks Arealinformation, skal du selv tilføje alle fagtemaer. Kun baggrundskort og administrative lag (grænser og adresser) findes i laglisten fra starten. Du kan se vejledning i "Tilføjelse af kortlag via lagkatalog" i vores Help Center.

Bagefter kan du bruge funktionerne "Gem kortudsnit" og "Indlæs kortudsnit". Hermed får du mulighed for at gemme et ønsket kortudsnit, samt alle de lag du selv har tilføjet. Når du Indlæser kortudsnittet igen, næste gang du besøger Danmarks Arealinformation, vil alle dine valgte lag automatisk blive tilføjet - og være tændte.
Det er dog ikke muligt at gemme egne tegninger og tekster fra tegneværktøjerne (skitse-funktioner) i forbindelse med funktionen "Gem kortudsnit". Du kan finde vejledning til funktionerne i vores Help Center.

Tilbage til nyheder