Nyt på Danmarks Arealinformation (DAI)

26. juni 2019

Danmarks Miljøportal har opdateret Danmarks Arealinformation med:

  • Nyt Tema
  • Rettelser af fejl
  • Optimering af Adressesøgning

Der er blevet tilføjet et nyt tema ”Bekendtgørelsesfredninger”. Dette tema indeholder nogle af de fredninger, som hidtil har ligget i temaet ”Fredede områder”. Desuden er der blevet løst en fejl vedr. manglende adresser, og en række mindre tekniske fejl.

Adressesøgningen er blevet opdateret og fungerer hurtigere nu end hidtil, og kan ses på arealinformation.miljoeportal.dk

Tilbage til nyheder