Ny vejledning til anvendelse af statuskolonner til 10-årigt vedligehold af § 3-registreringen

27. november 2019

Til kommunernes opgave med vedligeholdelse af § 3-registreringen inden for 10-årige perioder, er der i september 2019 blevet tilføjet to kolonner til den eksisterende datamodel for § 3-registreringen i Danmarks Miljøportal.

Til anvendelsen af disse kolonner er nu offentliggjort en vejledning, der beskriver hvorledes kolonnerne ’vedligehold_status’ og ’vedligehold_tid’ i DAI’s § 3-beskyttede naturtyper kan anvendes i kommunernes arbejde med vedligehold af registreringen.

Vejledningen er tilgængelig under Help Centerets skriftlige vejledninger til Arealinformation og Arealeditering. Læs vejledningen her.

Denne vejledning vedrører alene den praktiske registrering i statusfelter i forbindelse med kommunernes 10-årige vedligehold af § 3-registreringen. Se evt. disse mere generelle vejledninger om editering af § 3-laget:

 

 

Tilbage til nyheder