Kortlag fra Danmarks Arealinformation kan downloades som nye datapakker

26. november 2019

Der findes i dag en rutine, som hver nat danner pakker med data fra temaer i Danmarks Arealinformation til download. Disse pakker indeholder data fra hele landet. Dette gælder kun de temaer, der ligger i Danmarks Arealinformations database og som opdateres løbende af vores brugere.

Der har i lang tid været mangler eller fejl i nogle af tema-pakkerne. Dette skyldes tekniske (topologiske) fejl i nogle af de geometrier, som findes i disse temaer (se kendte fejl og mangler).

Nu bliver pakkerne lavet med en ny metode, der samler alle objekter i pakkerne, også selv om de måtte indeholde topologifejl. De nye pakker findes som før i de 3 formater Shape, TAB og GDB. Pakkerne kan downloades fra vores Helpcenter.

OBS: De nye links er foreløbige og vil blive ændret ved den endelige overgang til de nye pakker!

De nye pakker har samme format som de gamle, men nogle felter kan have ændret felttypen lidt. Derfor er det nødvendigt, at brugere tester, om alt virker som før, når temaerne bliver hentet i de nye pakker.
Vi opfordrer alle, især GIS-administratorer, der henter natlige pakker til deres eget GIS-system, til at teste de nye pakker, og til at gå over til at anvende dem i deres daglige udtræksrutiner.

Der varsles hermed, at de gamle pakker ikke længere vil være tilgængelige efter en overgangsperiode på mindst 3 måneder.

Tilbage til nyheder