2019 har været et godt år – tak for opbakningen

20. december 2019

Jeg synes, at 2019 har været et rigtig godt og spændende år for Danmarks Miljøportal, som har budt på mange nye projekter og et stort engagement og opbakning i hele Danmarks Miljøportals organisation og blandt vores mange interessenter.

Af ting der er sket i 2019 vil jeg især fremhæve følgende:

  • Vi har lanceret et nyt system til R1 og R2 rottebekæmpere til tiden og inden for budget.
  • Vi har lanceret en ny hjemmeside.
  • Vi er kommet med i to Innovationsfondsprojekter om non-target analyser.
  • Vi har fået finansiering til at øge vores aktiviteter på klimatilpasningsområdet.
  • Vi har etableret os som et Center of Cloud Excellence og hjælper nu både Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen med deres projekter.
  • Vi har set en markant forhøjelse i antallet af projekter der ikke er finansieret af Miljøportalens ordinære budget, så de nu udgør over 30% af Miljøportalens indtægter.
  • Vi er godt på vej med en lang række projekter; nyt PULS, VanDa, arealdata.dk, hydrometri og en ny IoT hub for sensorer.
  • Vi har set et stigende brug af vores systemer.
  • Vi har oplevet et fald i antallet af supporthenvendelser, fordi flere selv kan finde svar på deres spørgsmål i vores artikler, vejledninger og videoer i Help Centeret.
  • Vi har fået lavet en brugerundersøgelse af vores eksterne brugere herunder NGO’er, forskningsinstitutioner, borgere, rådgivere, IT-virksomheder, forsyningsselskaber, byggeindustrien, den finansielle sektor og landbruget. Brugerundersøgelsen viser, at der er stor tilfredshed med Danmarks Miljøportal og at vi skaber stor værdi for de forskellige brugers opgavevaretagelse.

Disse resultater er skabt på basis af samarbejdet på tværs af kommuner, regioner og stat. Den opbakning, det engagement og ikke mindst den kultur der er opbygget hvor der bliver fundet gode løsninger i fællesskab er for mig essensen af Danmarks Miljøportal. Det er den, der gør Danmarks Miljøportal til en unik organisation – en organisation der er baseret på et samarbejde der fungerer.

Jeg glæder mig til, at fortsætte arbejdet sammen med alle vores samarbejdspartnere i 2020.

 

Med venlig hilsen

Nils Høgsted

Sekretariatsleder

Tilbage til nyheder